dijous, 22 d’abril de 2010

RETRAT LITERARI


La lletra A té dos traços rectes i inclinats que, partint
del punt més alt de la lletra, es dirigeixen
als extrems de la base; un petit traç horitzontal
completa el dibuix d’aquest signe.

Joan Brossa
Passat Festes (1993-1995)


El poeta Joan Brossa fa el retrat d’una lletra. Fins ara, nosaltres havíem fet retrats dels companys amb pintures, llapis o retalls de paper. A partir d’aquesta idea del poeta, hem fet entre tots el retrat de la lletra C i després cadascú n’ha triat una per fer el seu poema i la seva il•lustració. Feliç Sant Jordi!